Ole sad på en knold og sang

 

Start ved at klikke på afspilleren herover:

 

Lad det være sagt straks: Dette er ingen børnesang, - selv om den har en lystig spillemandsmelodi og et ubekymret omkvæd: "La la la la la".

Jeppe Aakjær skrev teksten som en opfordring til den fattige og uoplyste del af Danmarks befolkning om at "komme ud af røret" - at gøre oprør mod undertrykkelse, fattigdom, stavnbånd og religiøse dogmer.
Dette gjaldt måske især landbefolkningen, som han jo kendte særdeles godt indefra.

Hans budskab var: Kom væk, tag på højskole, få en uddannelse, oplev verden - bliv oplyst.

I andetsidste vers står:
"Over havene hyrden fór" - det lykkedes altså Ole at komme af sted ud i verden - måske Amerika, som var målet for mange.

Og videre står der: "Fårene står der endnu og glor" - det gælder alle dem, som det ikke lykkedes at slippe væk fra trædemøllens og undertrykkelsens sump.

Vi har sat en ny melodi til sangen - for bedre at kunne fokusere på teksten.